Lễ tưởng niệm Đức Thượng Đẳng Đại Thần Nguyễn Trung Trực

Hôm Chủ nhật 7/10, Hội đồng hương Kiên Giang đã tổ chức long trọng lễ Húy nhật Đức Thượng Đẳng Đại Thần Nguyễn Trung Trực lần thứ 150 tại nhà hàng Kim Sơn vùng Southwest Houston, với sự hiện diện của đồng hương Kiên Giang, thân hào nhân sĩ và thân hữu.

Buổi đại lễ được tổ chức theo nghi lễ cổ truyền có chiêng trống và đặc biệt là lễ nghinh rước di ảnh của Ngài rất trang nghiêm với đội quân khiêng kiệu mặc đồng phục quần áo lính ngày xưa.

Ngài Nguyễn Trung Trực sinh năm Đinh Dậu 1837, mất năm Mậu Thìn 1868. Ông xuất thân trong một gia đình chài lưới ở hạ lưu sông Vàm Cỏ phủ Tân An, tỉnh Gia Định. Năm 1861, hưởng ứng lịch Cần Vương chống Pháp, ông chiêu mộ một số nông dân nổi dậy đánh phá các đồn Pháp ở các vùng phủ Tân An, lập được nhiều chiến công lẫy lừng nên được triều đình Huế phong chức Quản cơ. Ông bị giặc Pháp bắt, đem hành hình tại chợ Rạch Giá ngày 27/10/1868, khi mới 31 tuổi. Vua Tự Đức sắc phong ông làm Thượng Đẳng Linh Thần đền thờ tại làng Vĩnh Thanh Vân, Rạch Giá nơi ông đã hy sinh.

Bạch Cúc

Tin tức khác...