Lễ hội Diwali của người theo đạo Hindu ở Toronto.

Toronto:Bắt đầu từ ngày thứ năm 19 tháng 10 là bắt đầu 5 ngày lễ hội Diwali của những người theo đạo Hindu và những người  Sikhs.

Lễ hội này cũng là một cơ hội kiếm ăn cho các cơ sở thương mại trong vùng đại thủ phủ Toronto, nơi có khoảng 300 ngàn người trong số 500 ngàn người theo đạo  Hindu sống ở Canada.

Lễ hội Diwali diễn ra trong dịp ngày đầu năm của những người bổn đạo.

Đây cũng là  một ngày lễ nhiều màu sắc nhất của văn hóa Ấn Độ, ngày người ta cho nhau tình yêu và sự vui sướng, những món quà là kẹo: những người theo đạo Hindu đã ăn rất nhiều kẹo trong những ngày lễ này.

Những món hàng bán chạy trong mùa lễ Diwali  gồm cả những đèn cầy, pháo bông.

Chính quyền thành phố Brampton, nơi có rất nhiều người Ấn cư ngụ, đã cho phép cư dân được bắn pháo bông tại tư gia mà không cần xin phép trước. Tuy nhiên chính quyền thành phố cũng khuyến cáo người ta nên thận trọng khi bắn pháo bông trong dịp lễ.

Cuối cùng để ăn mừng ngày lễ Diwali là một cuộc diễn hành diễn ra vào những ngày cuối tuần với hàng chục ngàn người tham dự.

Tin tức khác...