Không kiếm ra người muốn làm thị trưởng.

st stanislas

Saint Stanislas, Quebec: Ngày 5 tháng 11 sắp tới là ngày bầu lại chính quyền  thị chính ở tỉnh bang Quebec.

Tại  thị trấn Saint Stanslias, bà đương kim thị trưởng Lise Dery là một bà mẹ đơn thân có một đứa con trai 9 tuổi cho biết là bà ta sẽ không tái tranh cử chức thị trưởng, để có nhiều thời giờ với con.

Thị trấn Saint Stanslias chỉ có 1 ngàn dân nằm ở bờ phía bắc  của sông  St Lawrence, ở giữa hai thành phố  Trois Rivieres và Quebec City.

Thị trấn Saint Stanslias là một trong 5 thị trấn ở tỉnh bang Quebec không có ứng cử viên chức vụ thị trưởng, trong cuộc bầu cử thị chính vào ngày 5 tháng 11 sắp đến.

Cư dân của trên một nửa  của 1,100 thị trấn ở tỉnh bang Quebec sẽ không phải đi bầu thị trưởng vì những vùng này chỉ có một ứng cử viên duy nhất là đương kim thị trưởng.

Chức vụ thị trưởng ở các thành phố nhỏ ở tỉnh bang Quebec không hấp dẫn  vì lương bổng thấp, giờ làm việc lại không theo lệ thường, khó khăn cho những người có gia đình và có con nhỏ.

Tuy nhiên những thành phố lớn ở tỉnh bang Quebec có rất nhiều ứng cử viên như có đến 8 ứng cử viên tranh chức thị trưởng thành phố Montreal, 7 ứng cử viên tranh chức thị trưởng thành phố Laval và 6 ứng cử viên muốn chức thị trưởng thành phố Quebec.

Tin tức khác...