Lễ bế giảng lớp ESL – GED Khu Học chánh Alief

Ngày 2/6/2017, tại khu học chánh Alief đã tổ chức buổi bế giảng lớp ESL-GED vào lúc 5.00pm cho những người lớn để họ đủ kiến thức hội nhập vào cuộc sống mới tại Hoa Kỳ.

Lớp ESL – GED miễn phí cho những người trên 18 tuổi tại khu học chánh Alief là chương trình được bảo trợ bởi Quận hạt Harris và khu học chánh Alief.

Lớp học hoàn toàn miễn phí, sách học do nhà trường cung cấp, trường dạy 3 trình độ ESL: sơ cấp, trung cấp và cao cấp. Lớp sơ cấp do Thầy John Trương phụ trách suốt 4 năm qua, thầy dạy bằng hai ngôn ngữ Việt và Anh,các lớp trung cấp và cao cấp sẽ do các thầy cô giáo người Mỹ phụ trách bằng Anh ngữ.

Khóa học mới sẽ bắt đầu vào tháng 9/2017. Đây là thông tin các học viên ESL cần chú ý: ngày ghi danh xin học ESL ngày 5/9/2017 bắt đầu từ 4.30 pm đến 8.00 pm. Địa điểm trường học: Elsik Ninth Grade Center 6767 S.Dairy Ashford,Houston TX 77072 (gần ngã tư Bellaire và S.Dairy Asdford trong khu Southwest Houston). Điện thoại liên lạc: cô Lily Trương 713-498-8920. Ngoài ra trường còn có lớp dạy luyện thi bằng Trung học tương đương lớp GED hoàn toàn miễn phí cho người trên 18 tuổi, ngày ghi danh cho khóa mới GED là ngày 11/9/2017 từ 6.00 pm đến 8.00 pm cũng tại địa điểm nêu trên.

Có thể liên lạc cô Lily Trương, phụ tá quản lý chương trình này suốt 6 năm qua tại khu học chánh Alief để biết thêm chi tiết.

Bạch Cúc

Tin tức khác...