Phong trào học tiếng Việt ở Nam Hàn

Soeul: Một phong trào học tiếng Việt đang rầm rộ ở Nam Hàn trong những tháng qua.
Theo những tin tức loan báo thì riêng ở khu gần trạm xe điện ngầm Gangnam ở phía nam thành phố Seoul, có đến 8 trường dạy sinh ngữ, đã mở những lớp dạy tiếng Việt.
Theo hiệu trưởng của một trường sinh ngữ ở khu xe điện ngầm Gangnam thì lúc bắt đầu ông chỉ mở có một lớp dạy tiếng Việt, và một tháng sau vì số học sinh gia tăng, ông đã phải mở 11 lớp dạy tiếng Việt và mướn thêm 3 thầy giáo dạy tiếng Việt, nâng tổng số lên đến 5 giáo viên.
Việt Nam trở thành một miền đất cơ hội cho các công ty Nam Hàn, sau khi Trung quốc tẩy chay hàng hóa của Nam Hàn trong năm ngoái 2017.
Hiện nay Việt Nam cũng là xứ có nền kinh tế phát triển mạnh nhất ở Á Châu, nơi mà có hàng trăm những công ty Nam Hàn đang có chi nhánh.
Theo một giáo viên dạy tiếng Việt, thì phần lớn những người học tiếng Việt là những người muốn làm ăn buôn bán ở Việt Nam. Những người này ở vào lứa tuổi từ 30 cho đến 40.
Một nhân viên văn phòng khác 41 tuổi, đã cho biết là ông ta học tiếng Việt vào giờ ăn trưa hàng ngày.
Có đến 5,500 công ty Nam Hàn đang có những giao dịch thương mại với Việt Nam trong năm ngoái 2017.
Ông Park Jong woon, 54 tuổi, chủ nhân một công ty engieering ở Seoul có chi nhánh ở Việt Nam, đã học tiếng Việt nhờ sự trợ giúp của một sinh viên Việt du học ở Soeul.
Theo ông Park thì làm ăn buôn bán với Việt Nam an toàn hơn là với Trung quốc, và không sợ bị xứ này ăn cắp kỹ thuật như là với Trung quốc.
Nhiều công ty Nam Hàn đã mở những lớp dạy tiếng Việt cho nhân viên của họ, như trường hợp của công ty sản xuất thực phẩm CJ Cheiljedang, loại thực phẩm đang được ưa chuộng ở Việt Nam.
Những liên hệ huyết thống giữa Việt Nam và Nam Hàn đã bắt đầu từ những năm 1226 khi hoàng tử Lý Long Tường đã phải đem gia quyến chạy trốn, để khỏi bị giết bởi triều đại nhà Trần.
Hoàng tử Lý Long Tường khi đến Nam Hàn đã giúp vua Kojong của triều đại Goryeo, dẹp giặc Nguyên Mông và đã được phong làm tướng quân, và được đổi tên là Lý Cao Sơn.
Trước đó vào năm 1150, một người con nuôi của vua Lý Nhân Tông là Kiến Hải Vương Lý Dương Côn, một đô đốc hải quân, cũng đem gia đình lên thuyền sang tỵ nạn ở Nam Hàn, để tránh bị giết trong một cuộc tranh dành ngôi báu của thời vua Lý Thần Tông.
Những năm sau này, có những con cháu của những dòng họ Lý Cao Sơn và Lý Dương Côn đã quay lại Việt Nam, nhận họ nhận hàng.
Chúng ta đọc những tin này với những ngậm ngùi: nếu tổng thống Ngô Đình Diệm không bị bọn tướng phản phúc, nhận tiền ngoại bang giết hại, và đã khiến quê hương rơi vào tay cộng sản, thì có lẽ miền Nam Việt Nam bây giờ chắc cũng chẳng kém gì Nam Hàn!

Tin tức khác...