Lái xe từ Toronto đến Montreal trong vòng 39 phút?

Toronto:  Khoảng đường  từ Montreal  đến Toronto dài 550 cây số và thường phải mất 5 tiếng đồng hồ lái từ nơi này đến nơi kia, không kể thời gian kẹt xe.

Tuy nhiên mới đây, dự án chạy bằng xe ống chạy với áp suất thấp ( hyperloop) từ Montreal đến Toronto đã là một  trong 10 dự án xe ống đã được tuyển chọn  trong một cuộc thi do công ty Hyperloop One ở thành phố Los Angeles đứng ra tổ chức.

Công ty Hyperloop One sẽ chọn một trong 10 dự án dự thi, để  quyết định là việc dùng xe ống chạy với áp suất thấp có thể được sử dụng cho mục đích thương mại.

Với dự án  dùng xe ống, thời gian để đi từ  Montreal đến Toronto sẽ chỉ cần 39 phút.

Hyperloop là một kỹ thuật được  ủng hộ rầm rộ bởi ông Elon Musk, chủ nhân của công ty chế tạo xe hơi chạy điện Tesla.

Dự án chạy xe ống từ Montreal  đến Toronto do công ty  AECOM đệ trình: từ Montreal đến Ottawa sẽ mất 12 phút và từ Ottawa xuống Toronto sẽ mất 27 phút.

Trong tương lai công ty AECOM dự trù sẽ có những đường xe ống nối từ Toronto đến  các thành phố Hoa Kỳ ở biên giới như tới thành phố Detroit, Buffalo..

Tin tức khác...