Mướn người làm nghề hút cần sa

Toronto:Một công ty trồng cần sa ở Canada vừa đăng bảng tìm mướn 5 nhân viên ở các chi nhánh trên toàn Canada, chuyên về việc hút thử cần sa.
Công ty trồng cần sa AHLOT sẽ trả lương $50 một giờ cho 5 nhân viên chuyên nghề hút các loại cần sa khác nhau.
Công ty này cần người hút cần sa để thẩm định những loại cần sa nào tốt, trước khi tung ra thị trường.

Tin tức khác...