Đa số những người Mỹ không đồng ý với chương trình cải cách thuế của tổng thốngTrump.

New York (CNN): Theo kết quả cuộc thăm dò dân ý của đài truyền hình CNN  phổ biến hôm thứ tư ngày 18 tháng 10, thì đa số những cư dân Hoa Kỳ được hỏi ý kiến, đã không ủng hộ  chương trình cải cách thuế má của tổng thống Trump.

52 phần trăm những người dân Mỹ được hỏi ý kiếnm chống đối lại việc cải cách thuế của tổng thống Trump, và chỉ có 34 phần trăm những người hỏi ý kiến ủng hộ chương trình của ông Trump.

Sau khi thất bại trong việc tìm cách hủy bỏ chương trình bảo hiểm y tế Obamacare, chính quyền đảng Cộng Hòa của tổng thống Trump đã hy vọng việc cải cách lại thuế khóa sẽ giúp chính quyền được nhiều sự ủng hộ của dân chúng.

Chỉ có 24 phần  trăm những người được hỏi ý kiến cho là những cải cách thuế khóa sẽ giúp ích cho họ,trong khi 31 phần trăm cho là việc cải cách sẽ làm cho tình trạng tài chánh của họ tồi tệ hơn.

More Stories...