Không có thêm người chết vì COVID-19 ở tỉnh bang British Columbia

Vancouver: Những tin tức loan báo trong hôm thứ ba ngày 26 tháng 5, cho thấy là có thêm 11 người nhiễm COVID-19 ở tỉnh bang British Columbia trong vòng 24 giờ qua, nhưng không có thêm ai bị chết.
Theo bác sĩ Bonnie Henry, giám đốc ty y tế tỉnh bang B.C. thì đây là lần đầu tiên trong nhiều tuần qua, mà trong một ngày, đã không có thêm người chết vì COVID-19.
Bà bác sĩ Henry cho biết là bà hết sức hài lòng vì những suy giảm của trận đại dịch ở tỉnh bang này.
Tại tỉnh bang B.C. có 2,541 người nhiễm COVID-19, thì 2,122 người đã khỏi bệnh, có 161 người chết.
Trong số 258 bệnh nhân còn lại, chỉ có 37 người bị bệnh nặng và phải vào bệnh viện và trong số này chỉ có 7 bệnh nhân phải nằm trong phòng cấp cứu đặc biệt.

Tin tức khác...