Trận sóng nóng tiếp tục bao trùm vùng đại thủ phủ Toronto.

Toronto: Trận sóng nóng bao phủ vùng đại thủ phủ Toronto vẫn tiếp tục trong hôm thứ tư ngày 27 tháng 5.
Theo tiên đoán của sở Khí Tượng Canada thì nhiệt độ cộng thêm sức nóng của độ ẩm trong ngày thứ tư lên đến 39 độ C, và trận sóng nóng này sẽ còn kéo dài cho đến ngày thứ năm.
Chính quyền thành phố Toronto đã cho mở cửa 6 trung tâm giảm nhiệt khẩn cấp cho những cư dân mà nhà không có hệ thống máy điều hòa không khí cũng như cho những người không nhà.
Sóng nóng thường gây nguy hiểm nhất cho những người lớn tuổi, mà nhiều người sống một mình, không người giúp đỡ khi bị sốc vì nóng.
Địa chỉ của 6 trung tâm giảm nóng khẩn cấp trong thành phố Toronto:

• Wallace Emerson Community Centre, 1260 Dufferin St.
• Regent Park Community Centre, 402 Shuter St.
• Malvern Community Centre Arena, 30 Sewells Rd.
• Scarborough Village Community Centre Arena, 3600 Kingston Rd.
• Amesbury Arena, 155 Culford Dr.
• Domenico DiLuca Community Centre, 25 Stanley Rd.

Tin tức khác...