Quân lực Trung quốc sẵn sàng dẹp tan những cuộc biểu tình ở Hồng Kông, đòi phản đối luật an ninh

Hồng Kông: Trong hôm thứ ba ngày 26 tháng 5, tướng Chen Daoxiang, tư lệnh quân lực Trung quốc , đồn trú ở Hồng Kông cho biết là các binh sĩ của ông đã sẵn sàng dập tắt tất cả những cuộc biểu tình phản đối luật an ninh quốc gia mới.
Quốc hội Trung quốc dự trù sẽ thông qua dự luật an ninh trong tuần này, và người ta lo sợ là với dự luật an ninh mới Trung quốc sẽ xiết chặt việc kiểm soát Hồng Kông, sẽ không còn ” một quốc gia, hai thể chế” cho Hồng Kông nữa.
Anh quốc là chủ của Hồng Kông trên 150 năm, trước khi giao lại thành phố này cho Trung quốc vào năm 1997, đã có những áp lực đòi chính quyền Anh phải đứng ra bảo vệ tình trạng dân chủ của Hồng Kông.
Luật an ninh mới của Trung quốc sẽ cho gia tăng việc dùng cảnh sát chìm, gia tăng việc bắt giữ những người chống đối cũng như kiểm soát việc sử dụng internet ở Hồng Kông.

Tin tức khác...