Không có người may mắn trong dịp xổ số tuần lễ trước ngày Gíang Sinh

Toronto: Không có ai may mắn trúng số độc đắc 60 triệu dollars của cuộc xổ Lotto Max diễn ra vào ngày thứ sáu 18 tháng 12.

Vé số trúng lô độc đắc kỳ này mang những số 6,20,28,29,30,31 46 và số bonus là 45.
Ngoài lô độc đắc, còn 22 lô mỗi lô 1 triệudollars và chỉ có 8 lô là có người trúng, trong số này có bốn vé trúng ở tỉnh bang Ontario.

Kỳ xổ tới đúng ngày 25 tháng 12 và lô độc đắc vẫn là 60 triệu, nhưng cộng thêm 35 lô mỗi lô 1 triệu dollars.

Trong kỳ xổ số 649 hôm thứ bảy 19 tháng 12, lô độc đắc 7 triệu dollars cũng không ai trúng. Vì thế trong kỳ xổ tới, 26 tháng 12, lô độc đắc 649 sẽ là 12 triệu.

More Stories...