Khóc Bác Nguyễn Văn Điều

Vĩnh viễn từ ly lìa cõi đời

Nghẹn ngào con cháu nhủ lòng ơi

Nghe tin khẩn báo lòng cầu nguyện

Nhận được hung tin nghẹn tiếng lời

Bạn hữu xa lìa người tính tốt

Gia đình mất mát một người vui

Vần thơ tha thiết niềm thương bác

Tiễn biệt người đi nước mắt rơi

 

Long Phạm – Jun-23-2017

 

Xin thành kính phân ưu cùng gia đình anh chị Thảo Nhung

Tin tức khác...