Khó khăn đi tìm nhà muốn bán, của các chuyên gia địa ốc

Toronto: Hiện nay, với số nhà đăng bản bán ở vùng thủ phủ Toronto đã xuống đến mức thấp nhất trong  vòng nhiều năm qua, các chuyên gia địa ốc trong  thành phố  đã phải tìm mọi cách để kiếm thêm nhà, như cắt giảm tiền lệ phí và quảng cáo hàng loạt trên các phương tiện truyền thông.

Giá nhà trung bình  hiện nay ở vùng thủ phủ Toronto là $770,745 và theo tiên đoán của hội đồng địa ốc thành phố, thì giá nhà sẽ gia tăng lên đến mức $820,000 trong vòng 1 năm, hay 22.3 phần trăm.

Cái khó của các chuyên gia địa ốc là tìm cách làm cho những người muốn bán nhà, tin là đây là thời điểm mà họ nên đăng bảng bán nhà.

Nếu nhiều người nghĩ rằng giá nhà còn tiếp tục gia tăng, thì họ sẽ chờ đợi, không đăng bảng bán.

Nhiều chuyên viên bán nhà đã tìm chủ nhân của các ngôi nhà cũ, xin hợp tác sửa sang lại căn nhà cho hoàn mỹ, đem bán và lời thì chia hai.

Tin tức khác...