Canada có số thặng dư mậu dịch liên tiếp trong hai tháng

Ottawa: Theo bản công bố của sở Thống Kê Canada phổ biến trong hôm thứ ba ngày 7 tháng hai, thì trong tháng chạp cuối năm 2016, Canada đã có số thặng dư mậu dịch  lên đến 923 triệu dollars. Trong khi số thặng dư mậu dịch của tháng 11 trước đó cũng được sửa đổi từ con số 526 triệu dollars lên đến 1 tỷ dollars.

Số thặng dư mậu dịch của Canada trong tháng chạp năm 2016, đã cao hơn những ước tính của các chuyên gia tài chánh: các chuyên gia này tiên đoán là  số thặng dư chỉ ở mức 350 triệu dollars.

Với những số thặng dư mậu dịch lớn lao và liên tiếp trong hai tháng, là những dấu hiệu cho thấy nền kinh tế của Canada đang trên đà phát triển mạnh mẽ: bán được nhiều hàng ra nước ngoài hơn là số hàng nhập cảng.

Tuy nhiên người ta cũng lo ngại là với số hàng xuất cảng nhiều hơn số hàng nhập cảng của Canada trong những tháng qua, có thể sẽ khiến tổng thống Trump cho áp đặt những loại thuế nhập cảng mới, làm giảm số hàng hóa mà Canada đã bán sang Mỹ

Tin tức khác...