Trên 100 ngàn người nộp đơn xin làm thổ dân.

St John’s, Newfoundland: Theo những tin tức vừa công bố hôm thứ ba ngày 7 tháng hai, thì trong số trên 100 ngàn người nộp đơn xin làm thổ dân cho bộ lạc Qalipu First Nation ở tỉnh bang Newfoundland, thì chỉ có 18,044 người hội đủ điều kiện, có huyết thống của người thổ dân.

Theo tin của bộ đặc trách về thổ dân và dịch vụ miền Bắc thì trong số 104 ngàn người xin chứng nhận họ là thổ dân, thì chỉ có 18,044  người hội đủ điều kiện.

Những thổ dân của bộ lạc Qalipu là những thổ dân không sống trong các bộ lạc, mà ở rải rác trong những thành phố ở miền đông Canada, với 95 phần trăm những thổ dân này sống ở tỉnh bang Newfoundland.

Tại sao mà những cư dân Canadians lại muốn là những người có nguồn gốc thổ dân như thế?

Lý do giản dị là những người thổ dân ở Canada có rất nhiều bỗng lộc.

Họ không phải  trả thuế lợi tức, họ có những bảo hiểm miễn phí về thuốc men và nha khoa, họ được trợ cấp tiền hàng tháng.

Các trường y khoa và nha khoa Canada có những chỗ dành riêng cho những sinh viên thổ dân vào năm thứ nhất.

Họ mua hàng hóa như xăng, thuốc lá…v.v. cũng không phải trả thuế.

Tin tức khác...