Khi đảng cầm quyền Tự Do mất đặc quyền một chính đảng ở nghị viện tỉnh bang Ontario.

Toronto: Kết quả cuộc bầu cử nghị viện tỉnh bang Ontario trong ngày 7 tháng 6 vừa qua, cho thấy đảng cầm quyền Tự Do của bà thủ hiến Kathleen Wynne đã từ một đảng có đa số ghế ở nghị viện xuống chỉ còn 7 ghế.
Theo luật thì một đảng được công nhận là một chính đảng trong nghị viện tỉnh bang Ontario, nếu đảng này có từ 8 ghế trở lên: đảng Tự Do đã mất đi chính danh trong nghị viện.
Đảng Bảo Thủ Cấp Tiến với 76 ghế, sẽ lên nắm quyền với một chính quyền có đa số ghế, trong khi đảng NDP của bà thủ lãnh Andrea Horwath trở thành đảng đối lập ở nghị viện.
Một đảng không còn được chính thức công nhận ở nghị viện tỉnh bang Ontario, sẽ không được tài trợ của chính quyền về việc thiết lập văn phòng, tiền lương trả cho các phụ tá, những thành viên nghiên cứu.. cũng như quyền được đối chất với chính quyền tỉnh bang trong nghị viện.
Cử tri sẽ không thấy hình ảnh của những đảng viên bị mất quyền là đảng chính thức trên báo chí cũng như các đài truyền hình, và cũng là những trở ngại cho những vị này trong việc tái ứng cử trong những nhiệm kỳ sau.
Mất đi vai trò là một chính đảng, đảng Tự Do ở tỉnh bang Ontario cũng sẽ gặp khó khăn trong việc xin tiền quyên góp của cử tri cho quỹ bầu cử của đảng này trong tương lai.

Tin tức khác...