Khánh thành tượng đài “Chiến Hữu Việt Mỹ” ở thành phố Oklahoma.

Oklahoma City: Trong hôm thứ bảy ngày 8 tháng 7 vừa qua, khoảng 500 người gồm phần lớn những cựu chiến binh VNCH và Hoa Kỳ đã chiến đấu chống cộng sản ở miền Nam Việt Nam cho đến ngày mất nước, đã tề tựu tại công viên Military Park trong thành phố Oklahoma, để dự lễ khánh thành bức tượng điêu khắc có tên  là “Brothers in Arms”. Tượng đài  khắc hình hai chiến sĩ:một binh sĩ VNCH và một binh sĩ Mỹ đứng cạnh nhau, súng trên tay với tư thế sẵn sàng chiến đấu được dựng trong khu Asian District tại góc đường  NW 24th St. và N.Classen Blvd.

Tượng đài đã được thiết lập nhằm nhắc nhở mọi người  về những hy sinh của các chiến sĩ trong quân lực VNCH và quân lực Hoa Kỳ, trong việc chiến đấu chống lại cộng sản Việt Nam và  cộng sản Tàu và Nga, nhằm duy trì sự tự do dân chủ cho miền Nam Việt Nam từ năm 1964 cho đến năm 1975.

Trong số các quan khách tham dự lễ khánh thành có ông thị trưởng thành phố Oklahoma Mick Cornett, thượng nghị sĩ tiểu bang David Holt, cựu thiếu tướng hồi hư  Myles Deering cùng nhiều nghị viên, dân biểu trong thành phố.

More Stories...