Thêm công ăn việc làm, tỷ lệ thất nghiệp ở Mỹ xuống đến mức thấp nhất trong vòng 50 năm qua.

New York:Theo những tin tức công bố hôm thứ sáu ngày 4 tháng 10, nền kỹ nghệ Hoa Kỳ vẫn tiếp tục tiến triển, sau thời kỳ Đại Suy Thoái đã diễn ra vào những năm 2008 và 2009.
Trong tháng 9 vừa qua có thêm 136 ngàn công ăn việc làm mới ở Hoa Kỳ. Đồng thời công bố mới cũng sửa đổi cho thấy là có thêm 45 ngàn công ăn việc làm trong hai tháng 7 và tháng 8 trước đó.
Tỷ lệ thất nghiệp ở Mỹ đã sút giảm xuống còn ở mức 3.5 phần trăm, mức thất nghiệp thấp nhất ở Hoa Kỳ kể từ năm 1969 cho đến nay.
Thị trường chứng khoán Hoa Kỳ cũng vì thế gia tăng: trong hôm thứ sáu chỉ số Dow Jones Kỹ Nghệ của thị trường chứng khoán New York gia tăng thêm 372 điểm và ở mức 26, 573.

Tin tức khác...