Kevin Nguyễn, một sinh viên muốn hòa hợp giữa khoa học và thể dục

Port Huron, Michigan ( theo báo Port Huron Times Herald): Hai ước mơ lớn nhất của anh Kevin Nguyễn là khoa học và thể dục.

Sau khi tốt nghiệp trung học ở trường trung học Port Huron Northern vào năm 2013. Anh Kevin Nguyễn đã  di chuyển qua tiểu bang California, vừa ghi danh học đại học, vừa tập thể dục thể hình.

Theo anh Kevin thì anh ta muốn bước tập thể dục một cách tích cực, và anh nghĩ ở tiểu bang California là nơi anh có thể bước vào lãnh vực thể dục và sức khỏe một cách hiệu quả hơn.

Trong việc học, anh đang học ở trường cao đẳng cộng đồng và dự định sẽ chuyển qua trường đại học UCLA vào năm 2016-2017 và hy vọng anh sẽ vào được trường y khoa của trường đại học này.

Về thể thao, anh Nguyễn hiện ở trong đội đô vật của trường và cũng đang  tập thể hình. Anh cũng từng tham dự các cuộc tranh tài môn thể dục thẩm mỹ và từng xếp hạng trong 5 lực sĩ hàng đầu của cuộc thi.

Tin tức khác...