Những điều cần biết về việc bỏ tiền vào trương mục tiết kiệm miễn thuế TFSA

(Theo chuyên viên khai thuế Trần Ánh Tuyết, Toronto)

Có hai điểm quan trọng quý vị cần nhớ khi bỏ tiền vào trương mục tiết kiệm miễn thuế TFSA.

Số tiền  bỏ vào trương mục TFSA là tiền không được miễn thuế như tiền bỏ vào quỹ hưu cá nhân RRSP. Bù lại khi rút tiền ra khỏi trương mục TFSA, người ta sẽ không bị đánh thuế, nên rút ra bất cứ lúc nào cũng được.

Chính phủ ấn định số tiền tối đa mà người ta bỏ vào hàng năm, thí dụ là năm 2015, bạn bỏ vào tối đa $10,000, thì trong năm đó, bạn cần tiền lấy bớt ra một số tiền, thì trong năm 2015 không bỏ thêm được nữa, dù là bỏ bù cho số tiền đã lấy ra, mà phải chờ năm sau mới bỏ thêm vào số tiền đã lấy ra cộng thêm tiền tối đa được quyền bỏ trong năm đó.

Nếu bỏ nhiều hơn số tiền  tối đa, bạn sẽ bị phạt.

Trương  mục TFSA được thiết lập từ năm từ năm 2009. Nếu một người chưa bỏ một xu nào vào trương mục này từ trước đến nay, thì trong năm 2015, có thể bỏ tối đa $41,000.

Tin tức khác...