Horgan tiết lộ kế hoạch 1,4 tỷ đô la để cung cấp phòng nằm riêng cho người già trong các trung tâm chăm sóc dài hạn

Lãnh đạo NDP John Horgan nói rằng những người lớn tuổi sống trong các cơ sở chăm sóc dài hạn ở British Columbia xứng đáng có phòng riêng cho họ.

Ông Horgan đang hứa hẹn một kế hoạch 10 năm sẽ tiêu tốn 1,4 tỷ đô la để cải tạo dịch vụ chăm sóc người cao tuổi sau khi đại dịch COVID-19 cho thấy một lỗ hổng trong hệ thống dành cho những người sống trong các cơ sở chăm sóc dài hạn (viện dưỡng lão).

Trong một lần vận động tranh cử ở Surrey, ông nói “Chúng tôi có thể loại bỏ các cơ sở nhiều người nằm chung phòng ở British Columbia. Tôi tin rằng những người cao niên trong những năm cuối đời của họ nên có sự trang trọng của một căn phòng chỉ có riêng họ trong đó. Đó là mục tiêu mà chúng tôi sẽ đặt ra.”

Ông Horgan cho biết nền tảng chiến dịch NDP cho cuộc bầu cử ngày 24 Tháng 10 sẽ bao gồm nhiều chi tiết hơn về kế hoạch của Đảng về các nhà chăm sóc, nhưng ông hứa sẽ đưa ra các yêu cầu mới đối với các nhà điều hành tư nhân và cung cấp cho nhân viên chăm sóc nhiều tiền hơn sau khi đại dịch kết thúc.

Lãnh đạo NDP cho biết đại dịch đã ảnh hưởng nặng nề đến những người lớn tuổi; tỉnh bang phải cải thiện cách thức chăm sóc những công dân già nhất và dễ bị tổn thương nhất. Ông tiếp tục đổ lỗi cho các chính sách của chính phủ Đảng Tự Do về nhân sự và quản trị đối với các lỗi của hệ thống: “Chúng tôi sẽ mất một khoảng thời gian để bù đắp lượng công việc tồn đọng… nhưng tôi tin rằng đó là nguyên nhân đáng để đấu tranh.”

Vận động tranh cử ở Port Moody, Lãnh đạo Đảng Tự do Andrew Wilkinson nói rằng các nhân viên chăm sóc dài hạn cần được bồi thường thích đáng, nhưng nói thêm rằng ông hoài nghi về những lời hứa của NDP vì chúng hóa ra chỉ là trò ảo thuật. Ví dụ, ông Wilkinson nói, lời hứa của NDP về dịch vụ giữ trẻ ban ngày với giá 10 đô la một ngày là khẩu hiệu của chiến dịch vào năm 2017, giờ đây nó giống như một chương trình thử nghiệm.

Tin tức khác...