Các nhân viên tại 3 cửa hàng tạp hóa và tại 1 hiệu thuốc xét nghiệm dương tính COVID-19

Công ty mẹ của nhiều cửa hàng tạp hóa và chuỗi nhà thuốc bán lẻ đã đưa ra cảnh báo sau khi nhân viên tại các địa điểm trên khắp B.C. gần đây đã xét nghiệm dương tính với COVID-19.

Loblaws đã đăng những cảnh báo vào đầu tuần này, cho biết một số thành viên trong nhóm tại các địa điểm No Frills, Independent Grocer, Real Canadian Superstore và Shoppers Drug Mart đã được xác nhận nhiễm Covid-19.

Một tuyên bố trên trang web Loblaws cho biết: “Với vai trò quan trọng của chúng tôi trong cộng đồng, chúng tôi đã chuẩn bị cho tất cả các tình huống có thể xảy ra, bao gồm cả xét nghiệm dương tính với COVID-19 tại các cửa hàng của chúng tôi. Trong những trường hợp này, chúng tôi hợp tác chặt chẽ với cơ quan y tế cộng đồng, và tuân theo hướng dẫn của họ để đảm bảo thông báo thích hợp về những người liên hệ gần gũi và yêu cầu làm sạch và vệ sinh trong cửa hàng của chúng tôi.”

Các trường hợp COVID-19 đó đã được xác nhận tại: Shoppers Drug Mart địa chỉ 32530 Lougheed Hwy ở Mission. Dave’s No Frills địa chỉ 1401 Alaska Ave. ở Dawson Creek. Hector’s Your Independent Grocer địa chỉ 1900 Garibaldi Way ở Squamish. Real Canadian Superstore địa chỉ 333 Seymour Blvd. ở North Vancouver.

Thông báo của Loblaws viết “Trong tất cả các cửa hàng, chúng tôi khuyến khích các đồng nghiệp và nhân viên đeo khẩu trang, đặc biệt là những nơi không phải lúc nào cũng có thể giữ khoảng cách vật lý.”

Công ty cho biết phải đeo mặt nạ cho khách hàng tại các cửa hàng Extra Foods, Fortinos, Maxi, No Frills, Real Canadian Superstores và T&T trên khắp Canada.

Đầu tuần này, công ty mẹ Sobeys đã đăng một thông báo về việc nhân viên tại hai trong số các địa điểm của Metro Vancouver Safeway có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19. Một thông báo đã được dán tại địc chỉ 3410 Kingsway ở Vancouver, trong khi một thông báo khác tại địa chỉ 15355 24 Ave. ở Surrey.

Tháng trước, hai địa điểm Safeway khác đã đăng cảnh báo tương tự. Cả hai đều ở Surrey và một người ghi nhận rằng ba nhân viên của công ty có kết quả xét nghiệm dương tính.

Tin tức khác...