Hội luận về vụ kiện của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất (GHPGVNTN) được khai sáng năm 1964, gồm Viện Tăng Thống và Viện Hóa Đạo (VHĐ), hiện do Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ lãnh đạo. Năm 1992, Văn phòng 2 Viện Hóa Đạo (VP2 VHĐ) được thành lập và là văn phòng điều hành của Giáo hội tại hải ngoại. Trước 03-8-2015, Thượng Tọa (TT) Thích Giác Đẳng là quyền chủ tịch VP2 VHĐ, Hòa Thượng (HT) Thích Huyền Việt là Phó chủ tịch.

Ngày 7-11-2015, HT Thích Huyền Việt thay mặt GHPGVNTN-Văn phòng VHĐ tại Việt Nam cùng với The Tammy Tran Law Firm tổ chức buổi Hội luận để trình bày và giải thích vấn đề phát mãi chùa Phật Quang, ngôi chùa mới được tạo dựng, dùng làm văn phòng của GHPGVNTN tại hải ngoại. Theo trình bày của HT Thích Huyền Việt và The Tammy Tran Law Firm, ngày 13-6-2014 đức Tăng Thống phê chuẩn cho VP2 VHĐ-GHPGVNTN tổ chức gây quỹ với danh xưng GHPGVNTN-VHĐ và dùng tiền gây quỹ để tạo mãi ngôi chùa Phật Quang, làm nơi phát triển Phật sự, phục vụ cho Phật tử nằm ngoài kiểm soát của nhà cầm quyền CSVN. Chùa Phật Quang được mua với giá $1,225,000 do tiền cúng dường và vay mượn. Danh bạ chùa Phật Quang đứng dưới tên VP2 VHĐ-GHPGVNTN, không có tên sở hữu của GHPGVNTN-VHĐ tại Việt Nam (được gọi là Giáo Hội Mẹ), vì thế ngày 21-7-2015 Đức Tăng Thống đòi hỏi TT Thích Giác Đẳng bạch hóa các vấn đề tài chánh của VP2 VHĐ-GHPGVNTN liên quan đến việc tạo mãi chùa Phật Quang và cứu trợ nạn nhân thiên tai Nepal và Phi luật tân. Ngày 02-10-201, Đức Tăng Thống ủy quyền cho HT Thích Huyền Việt là người Xử lý thường vụ VP2 VHĐ-GHPGVNTN được thay mặt Giáo Hội Mẹ đệ đơn tòa án nhờ xét xử và vô hiệu hóa phát mãi chùa Phật Quang và thu hồi các tài sản, hồ sơ, sổ sách của VP2 VHĐ-GHPGVNTN.

Để làm tròn nhiệm vụ Giáo hội, VHĐ, Đức Tăng Thống giao phó, chúng tôi khẩn thiết kêu gọi sự hợp tác của toàn thể đồng hương và Phật tử liên hệ đến sự kiện này, càng sớm càng tốt.

Tin và ảnh: Bạch Cúc

sinh us 11134

More Stories...