Người Việt giúp người tỵ nạn Syria

Hôm thứ năm 12/11, đại diện Hội Người Việt đã trao cho đại diện Hồng Thập Tự Canada ngân khoản mà đồng hương đã đóng góp để giúp người tỵ nạn Syria qua chương trình Syrians/Refugees Crisis được phát động trong thời gian vừa qua.

Ngân khoản này gồm $550 tiền mặt và chi phiếu $2.615.

Tổng số tiền này sẽ được chính phủ Canada tài trợ tương ứng, sẽ thành $6.330 Gia kim

More Stories...