Học phí đại học gia tăng cho những sinh viên Mỹ không chủng ngừa covid

Hoa Thịnh Đốn: Trong những ngày qua, nhiều trường đại học, cao đẳng ở Hoa Kỳ cũng như Canada đã công bố những biện pháp mới cho các sinh viên sắp sửa trở lại trường vào mùa thu năm nay.
Nhiều trường đại học và cao đẳng ở Canada như đại học Toronto, đại học Western, trường cao đẳng Seneca… đã chỉ cho các sinh viên nhập học khi những sinh viên này đã chủng ngừa covid hoàn toàn.
Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa bệnh tật Hoa Kỳ (CDC) đã kêu gào cư dân Mỹ, những người chưa chủng ngừa, nên mau mắn đi chủng ngừa để bảo vệ cho chính bản thân họ và những người xung quanh.
Con vi rút corona đã giết hại trên 600 ngàn người Mỹ tronng vòng hơn hai năm qua.
Tuy nhiên cũng có rất nhiều người, nhất là những người trẻ, vì một lý do nào đó đã không đi chủng ngừa covid.
Cũng theo tin tức loan báo hôm thứ sáu ngày 13 tháng 8, trường cao đẳng Wesleyan với trên 1,500 sinh viên ở tiểu bang West Virginia đã cho biết là những sinh viên nào nhập học vào ngày 7 tháng 9 sắp tới, mà không trưng ra những giấy tờ chứng tỏ là có chủng ngừa covid, thì sẽ phải đóng thêm 750 Mỹ kim tiền học phí.
Hiện nay chỉ có trên 51 phần trăm cư dân Mỹ được chủng ngừa covid hoàn toàn so với con số 71.4 phần trăm những người Canadians đã được chủng ngừa hoàn toàn.
Các trường cao đẳng và đại học Mỹ khác, bắt đóng thêm tiền học phí nếu chưa chủng ngừa covid gồm:
-trường cao đẳng Birmingham Southern, ở thành phố Birmingham, tiểu bang Alabama bắt đóng thêm $500 học phí cho những sinh viên chưa chủng ngừa.
-Trường đại học Indiana tuy không bắt đóng thêm tiền, nhưng không cho những sinh viên chưa chủng ngừa covid vào trường.
-Trường đại học Aurburn ở tiểu bang Alabama loan báo sẽ cho học bổng lên đến $1,000 cho sinh viên nào đã chủng ngừa covid.

Tin tức khác...