Số người Mỹ chết vì covid tăng 80 phần trăm

Hoa Thịnh Đốn: Số người Mỹ bị nhiễm covid đã lên đến những kỷ lục mới và nhất là những người trẻ tuổi.
Một bà mẹ trẻ, mới lấy chồng vừa được 1 năm đã là một trong 6 bổn đạo của một nhà thờ ở thành phố Jacksonville, tiểu bang Florida chết vì covid trong vòng 10 ngày. Tất cả 6 nạn nhân này đều dưới 35 tuổi.
Một bà mẹ trẻ khác cũng ở Florida, vừa sinh con đầu lòng, chỉ kịp cầm tay đứa con vừa sinh ra trước khi bà này chết vì covid.
Số người Mỹ chết vì covid đã gia tăng trên toàn quốc vì loài vi rút biến thể delta nhắm vào số người Mỹ chưa chủng ngừa và khiến các bệnh viện đã đầy nghẹt những bệnh nhân.
Phần lớn những người chết là những người trẻ hơn số những nạn nhân đã chết vì covid trong những làn sóng đại dịch trước đó.
Hiện có trên 16 ngàn bệnh nhân bị covid và phải nằm điều trị trong các bệnh viện ở tiểu bang Florida.
Trung bình một ngày ở tiểu bang Florida có trên 150 người chết vì covid và 36 phần trăm số những người này là những người dưới 65 tuổi.
Tính đến ngày thứ bảy 14 tháng 8, có trên 4.3 triệu người ở khắp nơi trên thế giới chết vì covid và trong số này có trên 620 ngàn người Mỹ.
Trong khi đó, khi số thuốc chủng ngừa dư thừa ở Mỹ, thì số người đến chủng ngừa miễn phí lại quá thấp: chỉ có 59.1 phần trăm những người Mỹ trên 12 tuổi được chủng ngừa hoàn toàn, so với trên 72 phần trăm những người Canadians được chủng ngừa hoàn toàn.

Tin tức khác...