Hoa Kỳ một quốc gia bất bình đẳng.

Hoa Thịnh Đốn: Hoa Kỳ là một quốc gia có những khoảng phân chia lớn giữa những người giàu và những người nghèo và trận đại dịch COVID-19 đã làm khoảng phân chia này ngày một lớn hơn.
Theo tổ chức kinh tế hỗ tương thế giới OECD, thì về sự phân chia giữa giàu và nghèo, nước Mỹ chỉ đứng trên những nước như Bảo Gia Lợi, Thổ Nhĩ Kỳ, Mễ Tây Cơ, Chí Lợi..
Phần đông những người Mỹ chết trong trận đại dịch COVID-19 là những người nghèo, không có bảo hiểm y tế, bị những bệnh mãn tính..
Theo những thống kê thì 32 phần trăm những cư dân sống ở tiểu bang Lousiana là những người da đen, nhưng những người da đen này chiếm 70 phần trăm tổng số những người chết vì COVID-19 ở tiểu bang này.
72 phần trăm những người chết vì COVID-19 ở thành phố Chicago là những người da đen

Tin tức khác...