Hình ảnh còn lại ở khu đại học xá, sau trận đại bão tuyết ở miền đông Hoa Kỳ

Glassboro, New Jersey: (Jan 26,2016) Trận bão tuyết lớn đổ xuống miền đông Hoa Kỳ trong những ngày qua, đã làm tê liệt những hoạt động thường nhật của hàng chục triệu cư dân sinh sống trong vùng.

60 cm tuyết đã đổ xuống thủ đô Hoa Thịnh Đốn. Tuyết cũng bao phủ khu đại học xá của trường đại học Rowan ở thành phố Glassboro, tiểu bang New Jersey.

More Stories...