Hết đại dịch, cư dân miền trung nước Mỹ đang còn hứng chịu nạn đại hạn hán

New York: Báo USA Today vừa có bài tường trình về nạn đại hạn hán đang bắt đầu diễn ra ở miền trung tây Hoa Kỳ từ tiểu bang Oregon xuống đến tiểu bang New Mexico.
Theo các khoa học gia thì những dữ kiện thâu thập được trong những năm qua,cho thấy miền trung tây Hoa Kỳ đang trải qua một trận đại hạn hán (megadrought) dữ dội nhất trong vòng 1,200 năm.
Theo giáo sư A. Park Williams, trưởng nhóm khảo cứu và cũng là giáo sư của trường đại học Columbia thì trận hạn hán đang diễn ra ở miền trung tây Hoa Kỳ là một trận hạn hán lớn nhất chưa từng xảy ra.
Cũng theo các khoa học gia thì 50 phần trăm những yếu tố gây trận đại hạn hán này là do người tạo ra, vì môi trường bị hâm nóng.
Vì nhiệt độ ngày một gia tăng, các khảo cứu gia đã nghĩ là trận đại hạn hán này sẽ còn kéo dài trong những năm sắp tới.
Miền trung nước Mỹ từ Oregon, Montana, qua tiểu bang California và xuống đến New Mexico.

Tin tức khác...