Thảm cảnh thời COVID-19, đám ma không người tham dự, quan tài làm bằng ván.

London, Anh quốc: Với số người chết vì COVID-19 lên đến gần 15 ngàn người ở Anh quốc, các nhà quàn ở xứ này đang gặp khó khăn vì không có đủ quan tài cho các nạn nhân.
Các cơ sở đóng quan tài ở nước Anh đã hoạt động hết tốc độ cũng không đủ cung ứng, cho nên nhiều nhà quàn đã chỉ có những quan tài làm bằn g carton cho khách hàng.
Muốn có hòm chôn thân nhân ở Anh trong thời gian này, người ta phải chờ 4 tuần lễ, thay vì chỉ phải chờ 5 ngày như trước.
Một công ty làm quan tài hàng đầu ở Anh quốc cho biết giá một quan tài làm bằng “MDF style chipboard ” loại ván tạp không phải gỗ là 60 bảng Anh ( 75 Mỹ kim) và loại quan tài duy nhất mà khách hàng có thể mua mà không phải chờ đợi.
Ông Stewart Jukes, giám đốc điều hành của công ty làm quan tài Jukes Group thì công ty của ông đã sản xuất một ngày 350 quan tài bằng gỗ tạp, so với trước đó chỉ sản xuất 5 quan tài loại này trong một tuần.
Quan tài làm bằng gỗ tạp MDF thì là những miếng ván, rất giản dị , không có trạm trổ những hình ảnh như những quan tài làm bằng gỗ mà người ta phải cần nhiều thời gian hơn và giá cả đắt hơn.
Thông thường những quan tài sản xuất ở Anh làm bằng những loại gỗ như oak, pine, mahogany, hay elm và cần cả ngày trời mới hoàn thành 1 cái.
Bây giờ thì có quan tài là tốt rồi không cần gỗ tốt xấu.
Ông Jukes cho biết là nhân viên của công ty ông phải làm việc ngày đêm mới có đủ số quan tài làm bằng gỗ tạp, cung cấp cho khách hàng. Thật là đau lòng cho những nạn nhân chết vì nhiễm COVID-19: Chỉ có một vài thân nhân được tham dự đám táng và người thân của họ không được chôn cất trong một nghi lễ đàng hoàng.

Tin tức khác...