3 triệu người có thể chết vì đại dịch COVID-19 ở Phi Châu?

South Africa: Trong khi trận đại dịch COVID-19 đã bắt đầu giảm cường độ ở Bắc Mỹ và Âu Châu, thì chúng lại bắt đầu gây những tâm điểm dịch mới ở Phi Châu.
Người chết đầu tiên ở Phi Châu vì COVID-19 là một bệnh nhân ở xứ Ai Cập vào ngày 1 4 tháng 2, và tính đến nay 17 tháng 4, tại Phi châu có gần 18 ngàn người nhiễm coronavirus và có gần 1 ngàn người chết.
Những nước ở Phi Châu hiện có nhiều người nhiễm và chết vì COVID-19 là Ai Cập, Ma Rốc và Nam Phi.
Theo những nghiên cứu của Ủy ban kinh tế Liên Hiệp Quốc đặc trách Phi Châu ( UNECA) thì số người chết vì COVID-19 có thể từ 300 ngàn người lên đến 3.3 triệu người.
Ủy ban kinh tế UNECA cũng cảnh báo là nếu không có biện pháp ngăn ngừa thì trận đại dịch COVID-19 ở Phi Châu có thể bùng phát không ngăn cản nổi và khiến có đến 1.2 tỷ người nhiễm bệnh.
Tuy nhiên nếu có những biện pháp ngăn ngừa, cách lý, giao thiệp giữ khoảng cách.. thì số người bị nhiễm COVID-19 sẽ chỉ ở mức 122 triệu người.
122 triệu người là một con số nhỏ so với con số 1.2 tỷ, nhưng lại là con số rất lớn so với số 2 triệu người bị nhiễm COVID-19 hiện nay trên toàn thế giới.
Cũng theo nhận định của ủy ban kinh tế Liên Hiệp Quốc UNECA thì những quốc gia phát triển ở Phi Châu sẽ là những nơi có nhiều người bị nhiễm nhất, trong khi những quốc gia nghèo đói ở Phi Châu sẽ là những vùng có nhiều người chết vì COVID-19 nhất.

Tin tức khác...