Hệ thống tiệm bách hóa Mỹ với 90 ngàn nhân viên phải khai phá sản

New York: Thời đại dịch COVID-19 đã khiến hàng trăm triệu người trên thế giới thất nghiệp, hàng trăm ngàn các cơ sở thương mại phải đóng cửa, hoặc tạm thời hay vĩnh viễn.
Trong số những cơ sở thương mại lớn phải đóng cửa, có hệ thống tiệm bách hóa J.C. Penney.
Tiệm bách hóa J.C.Penney có trụ sở chính ở thành phố Plano, tiểu bang Texas từ hơn 100 năm, với 90 ngàn nhân viên trên nhiều chi nhánh trên toàn thế giới, đã xin khai phá sản trong hôm thứ sáu ngày 15 tháng 5: một nạn nhân của COVID-19.
Sau khi khai phá sản, chủ nhân của hệ thống tiệm bách hóa này sẽ đóng cửa khoảng 200 tiệm và sẽ mở cửa lại một số tiệm ở những khu vực vẫn kiếm được lợi nhuận, sau khi đại dịch chấm dứt.

Tin tức khác...