Hãng hàng không Air Canada cho 20 ngàn nhân viên nghỉ việc

Montreal: Theo những tin tức loan báo hôm thứ sáu ngày 15 tháng 5, công ty hàng không Air Canada dự trù cho ít nhất 20 ngàn nhân viên trong tổng số 38 ngàn nhân viên của công ty này nghỉ việc vì đại dịch COVID-19.
Những lưu thông giữa Canada và Hoa Kỳ cũng đã tạm ngưng và công ty Air Canada đã ngưng cánh bay một số trong số 225 phi cơ của hãng hàng không này và giảm số chuyến bay đến 95 phần trăm.
Theo những tiên đoán thì nền kỹ nghệ hàng không trên thế giới sẽ cần ít nhất 3 năm để có thể phục hồi lại tình trạng như thời gian trước khi có đại dịch.

Tin tức khác...