Sinh viên được tài trợ $1,250 một tháng

Toronto: Một sinh viên đại học hay cao đẳng, đang học khóa học mùa đông và bị gián đoạn vì đại dịch COVID-19, mà mùa hè những năm trước đã có những công việc như làm lifeguard cho các trung tâm cộng đồng, nhưng mùa hè năm nay không xin được việc, có thể nộp đơn xin tài trợ từ chính quyền liên bang qua chương trình phụ cấp khẩn cấp cho sinh viên, the Canada Emergency Student Benefit viết tắt là CESB.
Chương trình trợ cấp CESB này bắt đầu từ ngày thứ sáu 15 tháng 5 dành cho sinh viên các trường đại học và cao đẵng, cũng như học sinh lớp 12 vừa tốt nghiệp trung học và chuẩn bị vào các trường đại học hay cao đẳng vào tháng 9 năm nay.
Những sinh viên vừa tốt nghiệp trong tháng 5 năm nay, và có việc làm dưới mức 1 ngàn dollars một tháng, cũng được quyền xin tài trợ.
Các sinh viên nếu hội đủ điều kiện, sẽ được nhận $1,250 một tháng và trong vòng 4 tháng từ tháng 5 năm 2020 cho đến tháng 8 năm 2020.
Những sinh viên nếu có người phải cưu mang hay tàn tật thì được thêm $750.
Hạn chót để xin số tiền tài trợ là ngày 30 tháng 9 và vẫn nhận được số tiền tài trợ trong 4 tháng.
Điều kiện để xin tiền tài trợ khẩn cấp sinh viên:
Những sinh viên, gồm cả những sinh viên du học ở nước ngoài, có quốc tịch Canada hay thường trú nhân.
Những sinh viên không đủ điều kiện gồm những sinh viên nước ngoài đến Canada du học, được đi làm tạm thời ở Canada và có số an sinh xã hội SIN bắt đầu bằng số 9, và những sinh viên ngoại quốc.

Tin tức khác...