Hàng trăm cuộc biểu tình phản đối ông Trump.

Toronto: Hàng trăm cuộc biểu tình đã diễn ra trong ngày thứ bảy 30 tháng 6, ở nhiều thành phố ở Hoa Kỳ và Canada, để phản đối chính sách phân tán gia đình những di dân xin vào Mỹ tỵ nạn.
Tại thành phố Toronto, hàng trăm người đã biểu tình trước tòa lãnh sự Hoa Kỳ.Những người biểu tình đã mang đến để trước tòa lãnh sự Mỹ những con thú nhồi bông, tượng trưng cho những đứa trẻ bị chính quyền ông Trump bắt phân ly với bố mẹ, những người qua Mỹ xin tỵ nạn bất hợp pháp, ở biên giớ Mỹ và Mễ Tây Cơ.
Mới đây tổng thống Trump đã nhượng bộ, hủy bỏ việc chia cắt những gia đình những người tỵ nạn, nhưng vẫn còn khoảng 2 ngàn trẻ em đã bị phân ly từ trước, vẫn chưa được đoàn tụ với bố mẹ của chúng.
Người ta ước lượng có khoảng 700 cuộc biểu tình tại nhiều thành phố Bắc Mỹ, phản đối chính sách di dân của ông Trump.
Trong số những cuộc biểu tình này, cuộc biểu tình lớn nhất diễn ra ở thủ đô Hoa Thịnh Đốn, với khoảng 30 ngàn người tham dự.
Cũng vì nhiệt độ trong ngày biểu tình quá nóng, sở cứu hỏa trong vùng thủ đô Hoa Thịnh Đốn, thỉnh thoảng đem xe vòi rồng, xịt vào những người đang biểu tình, để làm giảm cái nóng.

Tin tức khác...