Binh sĩ không quân Canada được gửi sang Anh, bảo vệ nữ hoàng.

London, Anh quốc: Theo những tin tức loan báo hôm thứ sáu ngày 29 tháng 6, quân lực Canada đã gửi một toán binh sĩ không quân Canada, sang nước Anh để làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh cho nữ hoàng Anh.
Toán binh sĩ này sẽ thay thế cho những đội ngự lâm quân đang bảo vệ cung điện Buckingham trong vòng từ ngày 1 tháng 7 cho đến ngày 15 tháng 7.
Du khách viếng thăm Anh và nhất là đến cung điện Buckingham sẽ không thấy những người lính ngự lâm quân áo đỏ, đội mũ cao canh gác, mà thay thế bằng những toán binh sĩ mặc quân phục Canada.
Những toán quân người Canadians sẽ đồn trú tại trại lính Wellington, bên cạnh lâu đài Buckingham, và sẽ bắt đầu những nghi lễ canh phòng, thay đổi người gác hàng ngày bắt đầu từ lúc 6 giờ 45 phút sáng.
Khoảng 120 binh sĩ của lực lượng không quân Canada sẽ được gửi đến bảo vệ cung điện nữ hoàng trong vòng 15 ngày sắp tới.

Tin tức khác...