Hàng ngàn người vẫn còn mất tích ở Bahamas

East Grand Bahama: Theo những tin tức loan báo hôm thứ sáu ngày 20 tháng 9, thì tuy trận bão Dorian đã thổi qua vùng đảo Bahamas hơn 2 tuần trước, nhưng những tang thương sau một trận bão vẫn còn hiển hiện tại đây, nhất là ở vùng đảo East Grand Bahama.
Người ta ngay cả những nhân viên cảnh sát đã ngại ngùng không muốn vào những vùng đã bị bão Dorian tàn phá, vì họ sợ ngửi thấy những mùi tử khí cũng như trông thấy những xác chết đã bị phân hóa nằm dưới những cảnh hoang tàn đổ nát.
Đảo Grand Bahama trước đây vài tuần lễ là một đảo thơ mộng với phong cảnh trời nước hữu tình và với dân cư trên 50 ngàn người, mà bây giờ trông như một bãi chiến trường.
Theo những thống kê chính thức thì có 52 người chết trong trận bão, nhưng còn có trên 1,500 người khác mất tích và người ta nghĩ là những người này cũng đã chết!

Tin tức khác...