Tiểu bang California thiếu nước trầm trọng khiến đất sụp và bị nhiễm độc

Hanford, California: Theo bản tin của đài CBC phổ biến hôm thứ sáu ngày 20 tháng 9, thì nếu bạn đi trên khu vườn rộng 250 cây số vuông của bà Jeannie Williams ở thành phố Hanford, tiểu bang California, bạn sẽ không thấy gì khác lạ, nhưng có biết đâu là khu đất này cũng như ở nhiều nơi khác tại tiểu bang California, đang sụp dần.
Phần lớn những nhà trồng tỉa ở tiểu bang California đã phải đào giếng lấy nước tưới vườn, vì tiểu bang này ít mưa cũng như hay có nạn hạn hán.
Nhưng chính vì số nước mà người ta hút từ dưới lòng đất lên ngày càng nhiều, đã khiến mặt đất của nhiều nơi trong tiểu bang California đang suy sụp dần.
Vùng thung lũng Trung Tâm của tiểu bang California, khu đất rộng 47 ngàn cây số vuông, là nơi cung cấp một phần tư số thực phẩm ở Hoa Kỳ, và một phần số thực phẩm này đã được xuất cảng sang Canada.
Vùng Central Valley của Hoa Kỳ, nơi mà người ta liên tục hút nước lên, đã sụp 8 mét rưỡi trong vòng chưa đến 100 năm qua.
Một công trình khảo cứu của trường đại học Stanford đã được công bố là nếu chính quyền không có những biện pháp duy trì số lượng nước ngầm, thì trong vòng 20 năm sắp tới, đất ở vùng thung lũng Trung Tâm sẽ sụp thêm khoảng 4 mét nữa.
Nước trong các giếng đã cạn có thể bị nhiễm chất độc arsenic và cư dân trong khu vực này phải mua nước chai.
Ông Israel Sanchez, một cư dân trong vùng thung lũng Trung Tâm cho biết là gia đình ông đã phải bỏ ra hàng tháng 200 Mỹ kim mua nước chai.

Tin tức khác...