Hạ viện Mỹ gửi trát đòi chứng cớ ( subpoena) đến nhân viên tòa Bạch Ốc

Hoa Thịnh Đốn: Trong ngày thứ sáu 4 tháng 10, ba tiểu ban ở Hạ Viện Hoa Kỳ đã gửi trát đòi chứng cớ ( subpoena) đến tòa Bạch Ốc, một dấu hiệu cho thấy có những gia tăng trong việc đòi buộc tội tổng thống Trump.
Các tiểu ban ở Hạ Viện Mỹ đòi tòa Bạch Ốc phải cung cấp những dữ liệu liên quan đến cuộc điện đàm giữa tổng thống Trump và tổng thống xứ Ukraine.
Trong cuộc điện đàm, tổng thống Trump đã yêu cầu tổng thống xứ Ukraine nên mở những cuộc điều tra về những khuất tất của cựu phó tổng thống Jose Biden với những liên hệ về thương mãi của con trai ông Jose Biden ở xứ Ukraine.
Cựu phó tổng thống Jose Biden là người đang tranh chức ứng cử viên tổng thống của đảng Dân Chủ, và có thể là kẻ đối địch với ông Trump trong cuộc bầu cử tổng thống sắp diễn ra.
Các dân biểu của đảng Dân Chủ, trong các tiểu ban hạ viện Mỹ, cũng đã gửi trát đòi chứng cớ đến ông bộ trưởng ngoại giao Mike Pompeo và ông Rudy Giullani, luật sư riêng của tổng thống Trump.

Tin tức khác...