Thêm một kẻ tố giác ông Trump

Hoa Thịnh Đốn: Theo những tin tức loan báo hôm thứ bảy ngày 5 tháng 10, vị luật sư đại diện cho kẻ tố giác (whistleblower) tổng thống Trump, cho biết là ông cũng sẽ đại diện cho một kẻ tố giác thứ nhì, cũng liên quan đến hành vi của tổng thống Trump.
Luật sư Mark Zaid đã xác nhận là tổ hợp luật sư của ông đại diện cho kẻ tố giác thứ nhì.
Kẻ tố giác thứ nhất đã cho biết là tổng thống Trump đã lạm dụng quyền lực để mưu tìm những sự giúp đỡ của ngoại bang, trong cuộc tranh chức tổng thống sẽ diễn ra vào năm tới 2020.

Tin tức khác...