Hạ viện Mỹ đệ trình thêm một dự luật tài trợ đại dịch và trợ cấp $1,200 cho tất cả các gia đình

Hoa Thịnh Đốn: Các dân biểu của đảng Dân Chủ đã đưa ra một dự luật tài trợ đại dịch, nhằm tài trợ cho cư dân Mỹ vẫn còn lâm cảnh khó khăn vì tài chánh trong thời đại dịch.
Dự luật này khởi đầu có số tiền tài trợ lên đến 3 ngàn tỷ Mỹ kim, nhưng dự luật đã không được thượng viện Mỹ, nơi có đa số thượng nghị sĩ đảng Cộng Hòa bác bỏ, vì cho là quá tốn kém.
Vì thế với dự luật mới trị giá 2,200 tỷ Mỹ kim, bà Nancy Pelosi hy vọng là sẽ có một thỏa thuận giữa hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa, giúp thông qua dự luật để trợ giúp cấp tốc cho những người đang gặp khó khăn.
Dự luật này có tên là Heroes gia hạn số tiền trợ cấp $600 cho đến tháng giêng năm 2021 và trợ cấp trực tiếp $1,200 cho mọi gia đình Hoa Kỳ.

Tin tức khác...