Gía thực phẩm gia tăng cao trong năm 2016

(Theo đài CBC)
Tuy giá dầu thô đã xuống đến mức thấp nhất trong vòng 7 năm qua, mức lạm phát cũng không gia tăng cao, nhưng giá thực phẩm mà người tiêu thụ mua ở Canada sẽ gia tăng cao trong năm 2016.

Một trong những lý do khiến giá thực phẩm tăng cao trong năm tới là vì sự xuống giá của đồng Gia kim.
Trị giá của đồng Gia kim đã xuống đến mức thấp nhất, so với đồng Mỹ kim trong vòng 11 năm. Có nhiều tiên đoán cho thấy trị giá của đồng Gia kim có thể xuống đến mức 70 xu Mỹ kim trong những tháng sắp đến?

Một khuyết điểm khác nữa là tuy Canada có nhiều nguồn nguyên liệu nhưng lại không có các nhà máy chế biến, phải nhập cảng những thực phẩm hoàn thành từ ngoại quốc. Thí dụ như trường hợp lúa mì. Nước Ý mua lúa mì của Canada, chế biến thành các loại pasta và bán trở lại cho Canada.

Theo sự tiên đoán của giáo sư Sylvain Charlebois, của trường đại học Guelph thì giá thực phẩm có thể gia tăng 4.1 phần trăm trong năm 2016. Cũng theo giáo sư Charlebois thì trung bình một gia đình ở Canada sẽ chi tiêu khoảng $8,631 trong năm 2016 cho tiền thực phẩm.

Tin tức khác...

Đăng ký nhận tin tức qua email