Chủ nhân đài truyền hình CHCH khai phá sản

Hamliton, Ontario: Chủ nhân của hệ thống truyền hình CHCH ở thành phố Hamilton đã khai phá sản hôm thứ bảy ngày 12 tháng 12.

Theo ông Romen Podzyhun, chủ tịch điều hành của công ty Channel Zero, chủ nhân của đài truyền hình CHCH thì công ty này gặp khó khăn trong vấn đề tài chánh, khi số thương vụ quảng cáo đã sút giảm. Ông chủ tịch cũng cho biết là sẽ có những cắt giảm trong những ngày sắp tới, để công ty này có thể sống còn. Các mục tin tức thế giới, thể thao… sẽ bị cắt giảm.

Các bản tin của những ngày cuối tuầnđã bị hủy bỏ. Thay vào đó đài truyền hình CHCH đã cho chiếu lại những chương trình cũ lấy từ các đài truyền hình Mỹ.

Tin tức khác...