Một ông bán hotdog rong ở Ottawa, nạp đơn xin làm thượng nghị sĩ

Ottawa: Sau khi lên nắm quyền, thủ tướng Justin Trudeau đã cho thiết lập một cơ quan để nhận đơn xin chức thượng nghị sĩ của mọi cư dân.

Như chúng ta biết, các thượng nghị sĩ Canada là do thủ tướng chọn lựa. Vì lý do đó, nhiều dư luận chỉ trích cho là các thủ tướng đã chọn những thượng nghị sĩ là những người trực thuộc đảng của mình. Việc chọn các thượng nghị sĩ cũng bị chỉ trích là chỗ để vị thủ tướng ban ơn huệ cho những đảng viên trung thành với đảng của ông ta.

Mới đây, theo tin tức báo chí, sau khi chính quyền liên bang công bố việc nhận đơn, một ông bán hotdog rong ở thành phố Ottawa cho biết, ông ta cũng nộp đơn xin làm thượng nghị sĩ.

Ông Terry Scanlon, chủ nhân của một xe bán hot dog đậu ở góc đường Bank và Laurier, gần khu Đồi Thượng Viện trong thành phố Ottawa là người đã nộp đơn xin làm thượng nghị sĩ.

Tuyên bố với báo chí trong hôm thứ hai ngày 14 tháng 12, ông Scanlon cho biết ông đã bán hotdog trong 30 năm qua, và giao thiệp với đủ mọi hạng người, từ những người trí thức đến những người làm trong các hãng xưởng. Cũng theo ông những giao tiếp đó là những kinh nghiệm chính trị mà người ta không cần phải xin học ở một trường đại học.

Tuy nhiên ủy ban tuyển chọn thượng nghị sĩ chưa chính thức được thành lập cho đến đầu năm tới.

Việc chọn thượng nghị sĩ tùy theo khả năng đức độ của chính quyền liên bang là một cách để tránh gây thêm những vụ xì căng đan về đạo đức của một số các thượng nghị sĩ được tuyển chọn trước đây.

Muốn nộp đơn xin làm thượng nghị sĩ, một cư dân ở Canada phải ở trong lứa tuổi từ 30 tuổi đến 75, và có tài sản tối thiểu là $4,000.

Các ứng viên cũng cần chứng tỏ có tài năng, kinh nghiệm trong những lãnh vực luật pháp, hay phục vụ cộng đồng, v.v.

More Stories...