Gía nhà tiếp tục gia tăng ở Canada

Toronto: Theo chỉ số về nhà cửa của ngân hàng National, the Teranet National Bank House price index, giá nhà trung bình ở Canada, tính riêng trong tháng 8 năm 2014, đã gia tăng 0.8 phần trăm, và những vùng có giá nhà gia tăng cao nhất trong tháng 8 là thành phố Winnipeg, vùng Ottawa-Gatineau và thành phố Toronto. Trong 11 thành phố ở Canada được thống kê, chỉ có thành phố Montreal sút giảm 0.1 phần trăm.

Gía nhà trong vòng 12 tháng đã gia tăng 5 phần trăm trong vòng 1 năm. Calgary là thành phố có giá nhà tăng cao nhất trong vòng 12 tháng ở Canada: gia tăng 7.9 phần trăm, trong khi giá nhà ở thành phố Quebec đã giảm 0.1 phần trăm.

Theo Admir Kolaj, chuyên viên nghiên cứu đầu tư của TD Securities thì thị trường địa ốc Canada sẽ tăng trưởng vững vàng trong năm 2014?

More Stories...