Giá nhà ở Canada sút giảm

Toronto: Theo bản tin của hiệp hội những nhà địa ốc Canada (CREA) phổ biến trong hôm thứ ba ngày 15 tháng 8, thì giá trung bình một căn nhà ở Canada đã sút giảm 0.3 phần trăm trong tháng 7, và còn ở mức $478,696, và  đây là năm đầu tiên có sự suy thoái, kể từ năm 2013 cho đến nay.

Nếu bỏ ra ngoài hai vùng thủ phủ Toronto và Vancouver, thì giá nhà trung bình ở Canada đã giảm xuống còn ở mức  $381,297.

Hiệp hội  những nhà địa ốc Canada cũng cho biết là trong tháng 7 vừa qua, số lượng nhà bán được ở Canada sút giảm 12 phần trăm, so với tháng 7 trước đó.

Theo ông Gregory Klump, kinh tế  gia trưởng của hiệp hội những nhà địa ốc Canada thì có những dấu hiệu cho thấy là số nhà bán được  ở vùng đại thủ  phủ “Móng Ngựa Vàng” ( the Greater Golden Horseshoe) đã ổn định và có thể sẽ gia tăng trở lại.

Vùng Đại Thủ Phủ Móng Ngựa Vàng bao gồm cả các thành phố kéo dài đến thành phố Niagra Falls.

Theo kinh tế gia Robert Kavcic của ngân hàng Montreal thì trong khi nền kỹ nghệ địa ốc ở thành phố Toronto vẫn còn ở bước suy thoái, thì giá nhà ở vùng đại thủ phủ Vancouver đã gia tăng trở lại, sau những suy thoái trong năm ngoái 2016.

Tin tức khác...