Chi phí mua bảo hiểm y tế sẽ gia tăng ở Hoa Kỳ?

Hoa Thịnh Đốn: Theo bản công bố của văn phòng ngân sách quốc hội Hoa Kỳ, the  Congressional Budget  Office (CBO), phổ biến hôm thứ ba ngày 15 tháng 8 thì nếu Trump  tìm cách phá hại  chương trình bảo hiểm y tế Obamacare, thì chi phí bảo hiểm y tế mà cư dân Mỹ phải đóng, sẽ gia tăng thêm 25 phần trăm vào năm 2020.

Văn phòng ngân sách quốc hội  cho biết là nếu tổng thống Trump chấm dứt việc trợ  cấp  cho chương trình bảo hiểm y tế Obamacare thì chi phí bảo hiểm mà người dân phải đóng sẽ gia tăng ngay 20 phần trăm vào năm 2018, và gia tăng 25 phần trăm vào năm 2020.

Với quyết định không tiếp tục tài trợ cho các chương trình bảo hiểm y tế hiện hành ở Mỹ của tổng thống Trump, theo nhận định của văn phòng ngân sách quốc hội, sẽ có thêm 1 triệu người Mỹ sẽ không có bảo hiểm y tế.

.

More Stories...