Gía nhà gia tăng trên 10 phần trăm ở thành phố Hamilton trong năm 2015

Hamilton: Chỉ còn một vài ngày nữa là năm 2015 hết, một năm mới bằt đầu.
Theo những thống kê của công ty bán nhà Re/Max thì giá nhà trung bình ở Canada trong năm 2015 đã gia tăng hơn 10 phần trăm.
Gía nhà trong vùng Hamilton-Burlington trong năm nay, gia tăng 12 phần trăm so với năm ngoái.

Vào cuối tháng 10, giá một căn nhà trung bình ở vùng Hamilton -Burlington đã ở mức $436,500.

Nếu tính từng thành phố, thì giá nhà trung bình ở thành phố Hamilton là $360,275, gia tăng 10 phần trăm. Trong khi giá nhà trung bình ở thành phố Burlington là $573,100, gia tăng 6 phần trăm.

Tin tức khác...

Đăng ký nhận tin tức qua email