Bia bắt đầu được bán trong các siêu thị ở tỉnh bang Ontario

Toronto: Bắt đầu từ ngày thứ ba 15 tháng 12, bia đã được bày bán trong một số siêu thị đã được chính quyền tỉnh bang Ontario tuyển chọn.

Khách hàng có thể mua tối đa những két 6 chai bia ở các siêu thị, trong khi việc bán rượu ở siêu thị vẫn chưa sắp xếp xong.

Mở đầu cho việc bán bia, bà thủ hiến Kathleen Wynne đã đến siêu thị Loblaws ở đường Leslie vào sáng hôm thứ ba, để mua 1 két bia 6 chai, trước ống kính của giới truyền thông.

Dự trù bán bia ở các siêu thị trong tỉnh bang Ontario, đã được cựu thủ hiến David Petterson hứa từ 30 năm trước, và cho đến bây giờ mới thực hiện được.

Bia ở tỉnh bang Ontario được độc quyền bán ở các tiệm The Beer Store từ năm 1927 cho đến nay.

Việc bán rượu ở các siêu thị sẽ được công bố vào đầu năm tới 2016.

Tin tức khác...